Zarządzenie Nr 1253/04 z dnia 16 stycznia 2004r.
w sprawie: ustalenia stawki za najem lokalu użytkowego o pow. 142,07 m² mieszczącego się przy ul. Tumskiej 5, wynajętego z przeznaczeniem na bar mleczny

Zarządzenie Nr 1253/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16.01.2004 r.

w sprawie: ustalenia stawki za najem lokalu użytkowego o pow. 142,07 m² mieszczącego się przy ul. Tumskiej 5, wynajętego  z przeznaczeniem  na bar mleczny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.), Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych oraz Uchwały Nr 307/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dn. 28.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o pow. 142.07 m² przy ul. Tumskiej 5, wynajętego  z przeznaczeniem na bar mleczny..

§ 1


Ustalić stawkę za najem lokalu użytkowego o pow. 142,07 m² mieszczącego się przy ul. Tumskiej 5, wynajętego z przeznaczeniem na bar mleczny w wysokości 20,00 zł/m² (netto).

§ 2


Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z  użytkowaniem lokalu.

§ 3


Zobowiązać administratora nieruchomości do zawarcia umowy najmu.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.01.2004 r.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 08:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 210
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji