Zarządzenie Nr 1270/04 z dnia 22 stycznia 2004r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2000 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03.10.2000r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Płocka.

Zarządzenie Nr 1270/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2004 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2000 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03.10.2000r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Płocka.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2004 Kierownika Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam:

§1


W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2000 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03.10.2000r.:
- w pkt. 3a skreśla się wyrazy „dowody wpłaty KP”,
- skreśla się pkt. 21 nadając nowe brzmienie:
  „pkt. 21. Osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania są:
1. Wiesława Krzębka  – Wydział Skarbu i Budżetu
2. Elżbieta Mejer  – Wydział Skarbu i Budżetu
3. Krystyna Olszewska  – Wydział Skarbu i Budżetu
4. Krystyna Łukasiak  – Wydział Skarbu i Budżetu
5. Elżbieta Pawelec  – Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2004, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 173
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji