Zarządzenie Nr 2152/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji Miasta Płocka w szachach do Darmstadt (Niemcy)
Zarządzenie Nr 2152/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji Miasta Płocka w szachach do Darmstadt (Niemcy)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007, zmienionym zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007 i zarządzeniem nr 1638/08 z dnia 20.02.2008,
zarządzam, co następuje:

§ 1
Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji Miasta Płocka w szachach do Darmstadt (Niemcy) w dniach 2-9 lipca 2008 roku.

Cel wyjazdu: udział w turnieju szachowym organizowanym w Darmstadt podczas święta Heinerfest.

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420, zad. 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 23 lipca 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 195
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji