Zarządzenie Nr 2629/12 z dnia 31 grudnia 2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do  zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w uchwale nr 277/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012 – 2050.
Uwaga ! Treść dokumentu zawarta jest w pliku. Jeśli nie widzisz poniżej podglądu jego zawartości, możesz pobrać lub otworzyć dokument: otwórz zawartość dokumentu
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 31 grudnia 2012, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kisiel
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kisiel
  • Ilość wyświetleń: 2 694 933
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji