Zarządzenie Nr 1284/04 z dnia 26 stycznia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Kwiatka 59, stanowiących własność Gminy Płock

Zarządzenie Nr 1284/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2004 r.


 
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Kwiatka 59, stanowiących własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.),  zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na połączenie dwóch lokali użytkowych o pow. 15,74 m2 oraz 40,69 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Kwiatka 59, stanowiących własność Gminy Płock.
 

§ 2


Zobowiązać administratora nieruchomości do przeprowadzenia stosownych robót  zmierzających do połączenia lokali.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2004, godzina 08:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 282
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji