Zarządzenie Nr 1212/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich “Muniserwis” w Płocku.

Zarządzenie Nr 1212/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004 roku


w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich “Muniserwis” w Płocku.


              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23,          poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568), § 9 ust.1 Statutu Zakładu Usług Miejskich          “ Muniserwis” w Płocku oraz  § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka -  tekst  jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 162/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 roku i Zarządzeniem Nr 454/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalić limit zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich “Muniserwis” w Płocku w wysokości       61,5 etatu.


§ 2.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 13:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 996
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji