Zarządzenie Nr 1508/04 z dnia 08 marca 2004r.
w sprawie podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r, przeznaczonych dla stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych działających na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Miasta Płocka.

Zarządzenie nr 1508/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 marca  2004 r.


w sprawie podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r, przeznaczonych dla stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych działających na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Miasta Płocka.


Na podstawie Uchwały nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 r. oraz na podstawie § 8 ust.1  Zarządzenia nr 7 / 2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka przeznaczonych dla stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych działających na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji w 2004 r. na terenie miasta Płocka w działach:
1.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105
– załącznik nr. 1
2.926 Kultury Fizyczna i sport rozdział 92605
– załącznik nr. 2
3.630 Turystyka rozdział 63003
– załącznik nr.3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 12 marca 2004, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 627
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji