Zarządzenie Nr 1554/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płock do Cannes (Francja) na targi The International Property Market MIPIM 2008 odbywające się w dniach 10-14 marca 2008 roku.

Zarządzenie Nr 1554/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płock do Cannes (Francja) na targi The International Property Market MIPIM 2008 odbywające się w dniach 10-14 marca 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, i  z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego Zarządzeniem Nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., ze zmianami
zarządzam, co następuje:
§ 1

1.Wyrażam zgodę na wyjazd do Cannes (Francja) delegacji Miasta Płock, tj. pracowników Urzędu Miasta Płocka:
1) Joanny Michalak – Głównego Specjalisty,
2) Małgorzaty Krom – Kierownika Oddziału Rozwoju Gospodarczego.
2.Celem wyjazdu jest udział delegacji w targach The International Property Market MIPIM 2007, odbywających się w dniach 10 – 14 marca 2008 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420 oraz §4300, zadanie 03/WRM.I/G - Promocja Gospodarcza.   

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 200
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 07 marca 2008, godzina 10:06
  • Historia aktualizacji

  • 07 marca 2008, godzina 10:06 Aktualizacja danych