Zarządzenie Nr 1367/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie: określenia godzin pracy kas Oddziału Podatków i Opłat Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta Płocka w dniu 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 1367/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie: określenia godzin pracy kas Oddziału Podatków i Opłat Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta Płocka w dniu 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 1174/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2007 roku oraz § 9 Zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków i Opłat ustalonych Zarządzeniem Nr 324/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2007 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W dniu 31 grudnia 2007 roku określam funkcjonowanie kas Oddziału Podatków i Opłat Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta Płocka w następujących godzinach:
1.Kasa przy ul. Zduńskiej 3 czynna w godzinach od 7.30 do 15.30, kasa przy ul. Kazimierza Wielkiego 2A czynna w godzinach od 7.30 do 17.00
2.W przypadku konieczności przedłużenia czasu pracy kas decyzję w tym zakresie podejmie Sekretarz Miasta Płocka.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 108
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji