Zarządzenie Nr 2542/08 z dnia 30 października 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 67,77 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Bielskiej 19 Stowarzyszeniu Hospicyjno-Paliatywnemu „Hospicjum Płockie” pod wezw. Bł. U. Łedóchowskiej w Płocku
Zarządzenie 2542/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 października 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 67,77 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Bielskiej 19 Stowarzyszeniu Hospicyjno-Paliatywnemu „Hospicjum Płockie” pod wezw. Bł. U. Łedóchowskiej w Płocku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:


§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 67,77 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Bielskiej 19 Stowarzyszeniu Hospicyjno-Paliatywnemu „Hospicjum Płockie” pod wezw. Bł. U. Łedóchowskiej w Płocku z przeznaczeniem na działalność statutową na okres 3 lat, począwszy od 1.01.2009 r.


§ 2
1. Ustalić stawkę za najem w/w pomieszczenia w wysokości 0,10 zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.


§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 07:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 110
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji