Zarządzenie Nr 1621/04 z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki „RYNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie  Nr 1621/2004
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

 

w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki „RYNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz § 25 ust. 2 umowy Spółki „RYNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  zarządzam co  następuje:


§ 1.

Odwołuję Pana Krzysztofa Kwapisza – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki „RYNEX” Sp. z o.o

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 31 marca 2004, godzina 16:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 582
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji