Zarządzenie Nr 4697/23 z dnia 16 listopada 2023r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4544/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2023 roku w sprawie powołania komisji sprawdzającej złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Dokumenty:
    4697 17 listopada 2023, godzina 09:28
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 miesiące temu (piątek, 17 listopada 2023, godzina 09:28)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kisiel
  • Nadzór nad treścią: Michał Balski (Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki)
  • Ilość wyświetleń: 86
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 17 listopada 2023, godzina 09:28
  • Historia aktualizacji

  • 17 listopada 2023, godzina 09:28 Aktualizacja dokumentu