Zarządzenie Nr 3194/05 z dnia 17 lutego 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2005 rok dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 3194/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 17 lutego 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na  2005 rok dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami w Dz.U. nr 23 poz 220; nr 62 poz 558; nr 113 poz 984 i nr 153 poz 1271 z 2002 r.),
Uchwały nr 634/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku zarządzam,co następuje:

§1

Przyjąć projekt planu remontów w zakresie rzeczowo finansowym na 2005 rok dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej na kwotę 2.050.000

§2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2005 rok Dział 700 rozdział 70095 & 4270 zadanie 02

§3

Upoważniam dyrektora Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej do dokonywania przesunięć środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu remontów

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 28 lutego 2005, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 585
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji