Zarządzenie Nr 326/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia dotyczącego zasad zaopatrywania pracowników Urzędu Miasta Płocka pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w okulary korygujące wzrok
ZARZĄDZENIE Nr 326/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia dotyczącego zasad zaopatrywania pracowników Urzędu Miasta Płocka pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w okulary korygujące wzrok

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4405/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka (ze zmianami),
zarządza się, co następuje:

§1

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 16/01 z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zaopatrywania pracowników Urzędu Miasta Płocka pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w okulary korygujące wzrok.

§2

Zasady uregulowane w w/w zarządzeniu zostały określone w instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w procesie P-11 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Urzędzie Miasta Płocka.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 206
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji