Zarządzenie Nr 1581/04 z dnia 15 marca 2004r.
w sprawie :oddania w użyczenie działki nr xxxx przy ul. Grabówka w Płocku

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1581/04 z dnia  15 marca 2004r.


w sprawie :oddania w użyczenie działki nr xxxx przy ul. Grabówka w Płocku
         
                            
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80,   poz.717              i  Nr 162, poz.1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154,  poz.1800,   z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271,  Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003r.       Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124 oraz  z 2004r. Nr 6, poz.39) Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie  gruntu oznaczonego jako  działka nr  xxx  o pow. xxx m2 przy ul. Grabówka w Płocku  xxxxxxxxxx z siedzibą w Płocku,  z  przeznaczeniem   na cele budowlane, tymczasowy wodociąg na okres 3 miesięcy  od daty zawarcia umowy użyczenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 marca 2004, godzina 14:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 603
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji