Zarządzenie Nr 2903/04 z dnia 21 grudnia 2004r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej IX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza

Zarządzenie Nr 2903/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej IX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 7  i  art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Powiatową Komisję Konkursową w Płocku w składzie:

1.Przewodnicząca   –   Ewa Adasiewicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Członkowie komisji: Krzysztof  Dutkiewicz – Kierownik Oddziału Oświaty
Renata Marszałek – Inspektor  Oddziału Oświaty
Mariola Gajewska – Kierownik Oddziału Organizacji
Marek Krysztofiak – Radny Rady Miasta Płocka, nauczyciel historii
Halina Płuciennik – artysta fotograf
Leszek Stanisławski – nauczyciel plastyki 

§ 2

Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na szczeblu miasta Płocka oraz realizacja wyznaczonych zadań dotyczących etapu szkolnego i etapu wojewódzkiego ujętych w Regulaminie IX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 14:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 970
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji