Zarządzenie Nr 1623/04 z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2003 r. nr 922/2003 w sprawie powołania struktury zarządzającej projektem Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego we współpracy z PKN ORLEN S.A.

Zarządzenie Nr 1623/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku.


w sprawie:  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2003 r.  nr 922/2003 w sprawie powołania struktury zarządzającej projektem
Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego we współpracy z PKN ORLEN S.A.

Na podstawie §§ 7 ust.2 i 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka  ustalonego Zarządzeniem Nr 7/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r.
zarządzam co następuje:


§ 1

1. W treści §1 pkt 1 zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2003 r. nr 922/2003 w sprawie powołania struktury zarządzającej projektem Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego we współpracy z PKN ORLEN S.A. w miejsce osoby
Pana Mirosława Milewskiego – Prezydenta Miasta Płocka
wpisać osobę
Pan Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

2. Zapis §1 pkt 8 zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2003 r. nr 922/2003 w sprawie powołania struktury zarządzającej projektem Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego we współpracy z PKN ORLEN S.A. w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie: „ Pan Andrzej Oskar Latuszek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Teleinformatyki „

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 567
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji