Zarządzenie Nr 61/06 z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5031 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” wyodrębnionego w ramach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz zatwierdzenia Podręcznika Procedur dla realizacji Projektu.

Zarządzenie Nr 61 /2006
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5031 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006r.  w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” wyodrębnionego w ramach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz zatwierdzenia Podręcznika Procedur dla realizacji Projektu.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzaniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4405/2006 z dnia 5 stycznia 2006r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka (ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 5031 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006r. Zmienionego Zarządzeniem Nr 5388 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 sierpnia 2006r. oraz Zarządzeniem Nr  5810 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r.
§1 punkt 1
pdp. 4 otrzymuje brzmienie:

4)Oddziału Teleinformatyki:
Paweł Raczyński – Informatyk
Bartłomiej Szatkowski – Inspektor

pdp. 5 otrzymuje brzmienie:

5)Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Jerzy Nowakowski – Dyrektor Wydziału

§2

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 5031/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5031/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie. Tekst zmian (Rozdział VI , Załącznik nr 7,  Karta Zakresu Obowiązków dla Pana Jerzego Nowakowskiego, Karta Zakresu Obowiązków dla Pana Pawła Raczyńskiego) określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 22 stycznia 2007, godzina 08:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 170
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji