Zarządzenie Nr 1613/04 z dnia 26 marca 2004r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 1613/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2004 roku.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.


 Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – Zarządzenie Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka w związku z art. 29 ustawy  z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 z 2004 r. poz. 219) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu wykonania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 z 2004 r. poz. 219) powołuję Zespół do przygotowania i przeprowadzenia wyborów w składzie:

1.  Krystyna Kowalewska - Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Miasta Płocka
2.Henryk Łebkowski  - Zastępca Przewodniczącego Zespołu
     Kierownik Oddziału Techniczno – Gospodarczego
     w Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych
3. Beata Cała  - Sekretarz Zespołu - Kierownik Biura Obsługi Rady Miasta
4. Jadwiga Nowak  - Członek - Kierownik Oddziału Spraw Administracyjnych
5. Mariola Gajewska  - Członek - Kierownik Oddziału Organizacyjnego
6. Andrzej Latuszek  - Członek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s
      Informatyzacji

§ 2.

Zespół wykonuje zadania określone w ustawie – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z dnia 23 stycznia 2004 roku.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zespół powołuje się do czasu zakończenia wszystkich prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 31 marca 2004, godzina 16:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 592
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji