Zarządzenie Nr 2866/04 z dnia 17 grudnia 2004r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 510/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu organizacji przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock” oraz zatwierdzenia „Regulaminu organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock.

ZARZĄDZENIE Nr 2866/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 17 grudnia 2004r.


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 510/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia  28 maja 1998 r. w sprawie  zatwierdzenia „Regulaminu organizacji przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock” oraz zatwierdzenia „Regulaminu organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U.   z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)  w związku z  art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46 poz. 543, Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr  126 poz. 1070, Nr 130 poz.  1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058,     Dz. U. z 2003 r.  Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717,720, i 721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177)  Prezydent Miasta Płocka Zarządza co następuje:


§ 1

Uchyla się uchwałę  Nr 510/II-A/98  Zarządu Miasta Płocka z dnia  28 maja 1998 r. w sprawie  zatwierdzenia "Regulaminu organizacji przetargów  na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niweruchomości stanowiących własność Gminy Płock".

§ 2

Zatwierdza się  "Regulamin organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Płock" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 stycznia 2005, godzina 09:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 114
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji