Zarządzenie Nr 1583/04 z dnia 15 marca 2004r.
w sprawie :oddania w użyczenie części działki nr xxx przy ul.Na Skarpie w Płocku

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1583/04 z dnia  15 marca 2004r.


w sprawie :oddania w użyczenie części działki nr xxx przy ul.Na Skarpie w Płocku
         
                            
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80   poz. 717, Nr 162 poz.1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800,   z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271 i Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.39 Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie części gruntu oznaczonego jako część działki nr  xxx o pow.xxxm2 przy ul.Na Skarpie w Płocku zgodnie z załącznikiem graficznym   dla  xxxxxxxxxxxx   z przeznaczeniem na parking  na okres  1 roku od daty podpisania umowy dzierżawy

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 marca 2004, godzina 14:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 618
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji