Zarządzenie Nr 1494/04 z dnia 04 marca 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd zawodników sekcji judo Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jutrzenka” i przedstawiciela miasta Płocka na IX Międzynarodowy Turniej Judo „Citta di Forli” w Forli (Włochy) w dniach 11 –18 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 1494/04
Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 4 marca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd zawodników sekcji judo Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jutrzenka” i przedstawiciela miasta Płocka na IX Międzynarodowy Turniej Judo „Citta di Forli” w Forli (Włochy) w dniach 11 –18 marca 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka - nadanego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20.01.2004 r. - zarządzam co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na wyjazd do Forli  w dniach 11 – 18 marca 2004 na IX Międzynarodowy Turniej Judo „Citta di Forli” roku oraz pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenia i noclegów dla delegacji w składzie:
1.Zawodnicy sekcji judo MMKS „Jutrzenka” w Płocku wraz z trenerem (lista uczestników wyjazdu w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia),
2.Marta Więckowska – opiekun, podinspektor w Oddziale Promocji i Współpracy z Zagranicą,
3.Kierowca (nazwisko kierowcy w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

§ 2


Cel wyjazdu: udział zawodników sekcji judo MMKS „Jutrzenka” w IX Międzynarodowym Turnieju Judo „Citta di Forli”, odbywających się w dniach 13 -14 marca w Forli.

§ 3


Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75023, § 4420, § 4300, zadanie 01/OPZ - Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).   

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 608
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji