Zarządzenie Nr 1411/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 15-20 stycznia 2008 roku przedstawiciela miasta Płocka do miejscowości Hard (Austria) i St. Gallen (Szwajcaria).
Zarządzenie Nr 1411/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 stycznia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 15-20 stycznia 2008 roku przedstawiciela miasta Płocka do miejscowości Hard (Austria) i St. Gallen (Szwajcaria).

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/2007 r. z dnia 19 października 2007 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1174/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2007 r. i Zarządzeniem Nr 1376/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2007 roku:

§ 1

Ustalam skład delegacji miasta Płocka na wyjazd do miejscowości Hard (Austria) i St. Gallen (Szwajcaria) w dniach 15-20 stycznia 2008 r.:
Katarzyna Gocała – referent Wydziału Kultury i Sportu

§ 2

Cel wyjazdu: tłumaczenie podczas obozu treningowego piłkarzy ręcznych klubu sportowego Wisła Płock w dniach 15 –20 stycznia 2008 r. w Austrii i Szwajcarii.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420, zad. 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu oraz Dyrektorowi Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 05 lutego 2008, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 366
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji