Zarządzenie Nr 1587/04 z dnia 16 marca 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział przedstawiciela miasta Płocka w Targach CeBIT w Hanowerze (Niemcy) w dniach 18–21 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 1587/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udział przedstawiciela miasta Płocka w Targach CeBIT w Hanowerze (Niemcy) w dniach  18–21 marca 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, zarządzam co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na wyjazd do Hanoweru w dniach 18–21 marca 2004 roku roku delegacji w następującym składzie:
1.Andrzej Oskar Latuszek – Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji

§ 2


Cel wyjazdu: udział w Targach CeBIT, odbywających się w dniach 18–21 marca 2004 roku w Hanowerze.

§ 3


Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75023, § 4420, zadanie 01/OPZ - Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą).   

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 567
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji