Zarządzenie Nr 4139/05 z dnia 08 listopada 2005r.
w sprawie: akceptacji do sprzedaży gminnych lokali użytkowych na rzecz najemców.

Zarządzenie 4139/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 listopada 2005 r.

w sprawie: akceptacji do sprzedaży gminnych lokali użytkowych na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity –Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001 r. ze zmianą : Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. , Dz. U. Nr 62 z 2002 r. , poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002 r. , poz. 984 i Dz. U. nr 214 z 2002 r. poz. 1806, Dz.U. 153 z 2002 r poz. 1271,  Dz.U.80 z 2003 r poz. 717, Dz.U. 162 z 2003 r poz. 1568, Dz.U. 102 z 2004 r poz. 1055, Dz.U. 116 z 2004 r poz. 1203) oraz uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie: zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu.

§ 1

Ustala się lokale użytkowe do sprzedaży przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.           

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 15:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 083
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji