Zarządzenie Nr 2775/04 z dnia 06 grudnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę budynku oraz części działek o nr ewid. 218/175, 218/176, 218/177, 218/178 przy ul. Kilińskiego 12 stanowiących własność Gminy Płock Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Zarządzenie Nr 2775/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę budynku oraz części działek o nr ewid. 218/175, 218/176, 218/177, 218/178 przy ul. Kilińskiego 12 stanowiących własność Gminy Płock Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203), postanawiam co następuje:
 

§ 1


Wyrazić zgodę na dzierżawę gruntu o pow. 275 m2 (części działek o nr ewid. 218/175, 218/176, 218/177, 218/178) wraz ze zlokalizowanym na nim budynkiem położonym przy ul. Kilińskiego 12, stanowiących własność Gminy Płock Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica na okres 2 lat. 

§ 2


1. Zwolnić dzierżawcę z czynszu dzierżawnego za użytkowanie budynku w zamian za stałą konserwację i dozór.
2. Za dzierżawę gruntu ustalić stawkę w wysokości 0,94 zł/m2 netto.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 09:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 122
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji