Zarządzenie Nr 2904/04 z dnia 22 grudnia 2004r.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczeń użytkowych o ogólnej powierzchni 45,77 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 18 dla Fundacji Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Agnieszka” w Płocku

Zarządzenie Nr 2904/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 grudnia 2004 r.


w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczeń użytkowych o ogólnej powierzchni 45,77 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 18 dla Fundacji Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Agnieszka” w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ) oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:

§ 1.

Ustalić stawkę za wynajęcie pomieszczeń użytkowych o pow. 22,59 m2 oraz 23,18 m2 mieszczących się na II piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 18 w Płocku dla Fundacji Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Agnieszka” z przeznaczeniem na działalność statutową w wysokości 1,00 zł/m2 netto.

§ 2.

Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokali

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 14:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 966
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji