Zarządzenie Nr 1643/04 z dnia 05 kwietnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 18 przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Płocku

Zarządzenie Nr 1643/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 kwietnia 2004 roku.


w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 18 przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Płocku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.),  postanawiam co następuje:


§ 1

1. Wyrazić zgodę Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Płocku na zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 18 o powierzchni 50,18 m2 z najmu na użyczenie.
2. Umowę użyczenia lokalu, o którym mowa w ust. 1 należy zawrzeć na okres 3 lat.

§ 2

Zobowiązać biorącego do używania do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu tj. opłat za energię elektryczną, centralnego ogrzewanie, wodę itp.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 09 kwietnia 2004, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 705
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji