Zarządzenie Nr 1482/04 z dnia 03 marca 2004r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen 1 m2 gruntu działki, na której znajduje się budynek.

Zarządzenie Nr 1482/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca  2004 r.
 

w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen 1 m2 gruntu działki, na której znajduje się  budynek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity –Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001 r. ze zmianą : Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. , Dz. U. Nr 62 z 2002 r. , poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002 r. , poz. 984 i Dz. U. nr 214 z 2002 r. poz. 1806) oraz uchwały nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy:

 

§ 1


Ustalić ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ceny 1m2
gruntu działki na której znajduje się budynek , przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.           

 

§ 2 


Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych

 

§ 3    

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 659
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji