Zarządzenie Nr 4253/05 z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczenia użytkowego o powierzchni 13,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. 3-go Maja 18 dla Płockiego Towarzystwa Szachowego w Płocku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Zarządzenie Nr 4253/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczenia użytkowego o  powierzchni 13,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. 3-go Maja 18 dla Płockiego Towarzystwa Szachowego w Płocku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr. 23, poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 214 poz. 1806, Nr. 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr. 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz 1203) oraz Uchwały nr.676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19. 09. 2000 r. Zał. Nr 1§ 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:


§ 1

Ustalić stawkę za wynajęcie pomieszczenia użytkowego o pow. 13,81 m2 mieszczącego się na parterze w budynku przy ul. 3-go Maja 18 w Płocku dla Płockiego Towarzystwa Szachowego w Płocku z przeznaczeniem na działalność  statutową w wysokości 3,00 zł/m2 netto.

§ 2

Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 grudnia 2005, godzina 11:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 131
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji