Zarządzenie Nr 2819/04 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 81,28 m2 mieszczącego się przy ul. Kolegialnej 43a Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na prowadzenie „Niebieskiego Pokoju” – miejsca przesłuchań ofiar przemocy

Zarządzenie Nr 2819/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 81,28 m2 mieszczącego się przy ul. Kolegialnej 43a Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na prowadzenie „Niebieskiego Pokoju” – miejsca przesłuchań ofiar przemocy 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ) oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:
 

§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 81,28 m2  mieszczącego przy ul. Kolegialnej 43a Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na prowadzenie „Niebieskiego Pokoju” – miejsca przesłuchań ofiar przemocy na okres 3 lat.          

§ 2


1.Ustalić stawkę za najem w/w lokalu w wysokości 24,00 zł/m2 netto.
2.Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

§ 3


Zobowiązać administratora nieruchomości do zawarcia stosownej umowy.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 08:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 214
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji