Zarządzenie Nr 1202/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o powierzchni 143,26 m2 wraz z używalnością pomieszczeń wspólnego użytku, mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40 Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na filię biblioteki

Zarządzenie Nr 1202/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13.01.2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o powierzchni 143,26  m2 wraz z używalnością pomieszczeń wspólnego użytku, mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40 Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na filię biblioteki


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 143,26 m2 wraz z używalnością pomieszczeń wspólnego użytku, liczonych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40 Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na filię biblioteki na okres 3 lat.


§ 2


1. Ustalić stawkę za najem pomieszczeń w wysokości  8,20 zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokalu. 

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 029
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji