Zarządzenie Nr 3172/09 z dnia 06 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Zarządzenie Nr 3172/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – Zarządzenie Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.
W celu wykonania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), powołuję Zespół do przygotowania i przeprowadzenia wyborów w składzie:
1.Krystyna Kowalewska - Przewodnicząca Zespołu – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik d/s wyborów
2.Henryk Łebkowski - Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Kierownik Oddziału Techniczno - Gospodarczego
3.Beata Cała - Sekretarz Zespołu – Kierownik Biura Obsługi Rady Miasta
4.Mariola Gajewska - Członek Zespołu - Kierownik Oddziału Organizacyjnego
5.Krzysztof Marcin Głowacki - Członek Zespołu – Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich
6.Marek Bońkowski - Członek Zespołu – Kierownik Oddziału Teleinformatyki
§ 2.
Zespół wykonuje zadania określone w ustawie – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.
§ 4.
Zespół powołuje się do czasu zakończenia wszystkich prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 403
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:50
  • Historia aktualizacji

  • 22 kwietnia 2009, godzina 15:50 Aktualizacja danych