Zarządzenie Nr 1641/04 z dnia 01 kwietnia 2004r.
w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości przeprowadzenia przetargów oraz przygotowania procesu inwestycyjnego.

Zarządzenie Nr 1641/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 kwietnia 2004 roku.

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości przeprowadzenia przetargów oraz przygotowania procesu inwestycyjnego.

Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 35 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządza się:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 lutego 2004r. zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: "Komisja przeprowadzi kontrolę w dniach od 16.02.2004r. do dnia 30.04.2004r."

§ 2

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 09 kwietnia 2004, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 694
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji