Zarządzenie Nr 2817/04 z dnia 13 grudnia 2004r.
wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu o nr 919/28 położonego przy ul. Padlewskiego, stanowiącego własność Gminy Płock

Zarządzenie Nr 2817/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2004r.

w sprawie: wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu o nr 919/28 położonego przy ul. Padlewskiego, stanowiącego własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ), zarządzam co następuje:


§ 1

Przeznaczyć do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaż o nr ewid. 919/28 i pow. 16 m2 mieszczący się przy ul. Padlewskiego.


§ 2

Ustalić stawkę wywoławczą do przetargu w wysokości 4,17 zł/m2 netto.

§ 3

Zobowiązać administratora do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu i zawarcia umowy najmu, zgodnie z Uchwałą Nr 137/2667/02 Zarządu Miasta Płocka z dn. 13.05.2002 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 08:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 053
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji