Zarządzenie Nr 1276/04 z dnia 23 stycznia 2004r.
w sprawie : ustalenia odpłatności na wydzierżawienie nieruchomości w Płocku.

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1276/04 z dnia  23 stycznia 2004r.


w sprawie : ustalenia odpłatności na wydzierżawienie nieruchomości w Płocku.
        
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568)  w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 328/XVIII/03 z dnia 09 grudnia  2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu  stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Nałkowskiej w Płocku,  Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje;

§1

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu  o pow. 160 m2 oznaczonego jako część działek przy ul. Nałkowskiej w Płocku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2004, godzina 11:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 206
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji