Zarządzenie Nr 329/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działek nr 164/3 i nr 164/4 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku.
Zarządzenie Nr 329 /07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działek nr 164/3 i nr 164/4 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz.1459) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działek nr 164/3 i nr 164/4 o pow. 200 m2 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 10 z przeznaczeniem na zaplecze budowy w celu ocieplenia budynku na okres od 01.03.2007r. do 31.10.2007r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 063
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji