Zarządzenie Nr 1497/04 z dnia 05 marca 2004r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych

ZARZĄDZENIE NR 1497/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA  5 marca 2004r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych


Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (tekst jednolity – Zarządzenie Nr 130/2003r. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003r. ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1

W  zarządzeniu nr 105/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia  01.02.2003 roku     w sprawie  zasad korzystania z telefonów komórkowych, zmienionym zarządzeniami: nr 655/03 z dnia 13.08.2003 r.,  nr 780/03 z dnia 29.09.2003 r. i nr 975/03 z dnia 01.12.2003 r., NR 1/04 z 12 01.2004 r. wprowadza się następującą zmianę: w załączniku nr 1 w tabeli poz. 2,3,21,25 otrzymuje brzmienie:

lp.
nr telefonu
nazwisko i imię
taryfa
abonament netto
limit zł
2
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
3
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
21
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
-
25
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
-


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2004 roku.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 11 marca 2004, godzina 08:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 603
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji