Zarządzenie Nr 2864/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie: Uchylenia Zarządzenia Nr 2789/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2004 roku

ZARZĄDZENIE  NR 2864/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004r.

w sprawie: Uchylenia Zarządzenia Nr 2789/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2004 roku

Na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r oraz § 6 Zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka ustalonych Zarządzeniem   Nr 1434/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2004 roku  zarządzam:

 

§ 1

Uchylić Zarządzenie Nr 2789/04 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 9 grudnia 2004 r w sprawie wyłączenia z funkcjonowania kas Urzędu Miasta Płocka w dniu 31 grudnia 2004 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 stycznia 2005, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 010
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji