Zarządzenie Nr 1597/04 z dnia 18 marca 2004r.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 119,09 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 18 w Płocku dla Płockiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Veni Vidi Vici” w Płocku

Zarządzenie Nr 1597/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2004 roku.


w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 119,09 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 18 w Płocku dla Płockiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Veni Vidi Vici” w Płocku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:


§ 1


Ustalić stawkę czynszu w wysokości 3,00 zł/m2 (netto) za wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 119,09 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 18 dla Płockiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Veni Vidi Vici” z przeznaczeniem na działalność statutową.


§ 2


Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 12:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 578
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji