Zarządzenie Nr 2111/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 442/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2021 – 2049 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dokumenty:
    2111 19 stycznia 2021, godzina 10:54
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 19 stycznia 2021, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kisiel
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kisiel
  • Ilość wyświetleń: 389
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 19 stycznia 2021, godzina 10:54
  • Historia aktualizacji

  • 19 stycznia 2021, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu