Zarządzenie Nr 1413/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie opłat sądowych wieczystoksięgowych wpisów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Zarządzenie Nr 1413/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie opłat sądowych wieczystoksięgowych wpisów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Prezydent Miasta Płocka:

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie opłat sądowych wieczystoksięgowych wpisów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości związanych z własnością wyodrębnionych lokali mieszkalnych - dotyczy nieruchomości położonych w Płocku przy ulicach:

1.ul. Błonie 4
2.ul. Dobrzyńska 19
3.ul. Gradowskiego 8
4.ul. Kolegialna 29
5.ul. Polna 18
6.ul. Słodowa 3

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2008r. - Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 – Nr zadania: 08/OGN/G.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 05 lutego 2008, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 106
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji