Zarządzenie Nr 4205/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.
w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Profesjonaliści w zawodzie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Dokumenty:
    4205 26 kwietnia 2023, godzina 11:01
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 26 kwietnia 2023, godzina 11:01)
  • Osoba publikująca: Katarzyna Banach
  • Nadzór nad treścią: Izabela Kamińska (Wydział Funduszy Europejskich)
  • Ilość wyświetleń: 182
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 26 kwietnia 2023, godzina 11:01
  • Historia aktualizacji

  • 26 kwietnia 2023, godzina 11:01 Aktualizacja dokumentu