Zarządzenie Nr 2813/21 z dnia 08 listopada 2021r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody - wiązu szypułkowego (Ulmus laevis) o obwodzie pnia w pierśnicy 306 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnącego za budynkiem sądu na terenie ciągu spacerowego na Skarpie Wiślanej, na działce o nr ewid. 991/22 w obrębie nr 8.

Dokumenty:
    2813 08 listopada 2021, godzina 15:26
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 miesięcy temu (poniedziałek, 08 listopada 2021, godzina 15:26)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kisiel
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kisiel
  • Ilość wyświetleń: 194
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 08 listopada 2021, godzina 15:26
  • Historia aktualizacji

  • 08 listopada 2021, godzina 15:26 Aktualizacja dokumentu