Zarządzenie Nr 1665/08 z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 897/ 2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2003 roku
Zarządzenie Nr 1665/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 897/ 2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2003 roku

Na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19 października 2007 r. zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1174/07 z dnia 31 października 2007 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1376/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 897/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 163
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji