Zarządzenie Nr 1158/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowych.
ZARZĄDZENIE Nr 1158/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowych.

Na podstawie § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
19 października 2007 roku zarządzam, co następuje:


§ 1


Wprowadza się procedurę przeprowadzania kontroli podatkowych przez Oddział Podatków i Opłat stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 155
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji