Zarządzenie Nr 4544/23 z dnia 20 września 2023r.
w sprawie: powołania komisji sprawdzającej złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Dokumenty:
    4544 25 września 2023, godzina 09:04
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (poniedziałek, 25 września 2023, godzina 09:04)
  • Osoba publikująca: Katarzyna Banach
  • Nadzór nad treścią: Michał Balski (Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki)
  • Ilość wyświetleń: 50
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 25 września 2023, godzina 09:04
  • Historia aktualizacji

  • 25 września 2023, godzina 09:04 Aktualizacja dokumentu