Zarządzenie Nr 2754/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie Instrukcji wprowadzania danych do programu komputerowego „Dysponent”.

Zarządzenie Nr 2754/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie Instrukcji wprowadzania danych do programu komputerowego „Dysponent”.

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawiam wprowadzić do stosowania w Urzędzie Miasta Instrukcję  wprowadzania danych do programu komputerowego „Dysponent”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do zapoznania z treścią instrukcji podległych pracowników.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 338
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji