Zarządzenie Nr 2721/04 z dnia 01 grudnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o pow. 57,48 m2 , przynależnych do lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek 2.

Zarządzenie Nr 2721/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o pow. 57,48 m2 , przynależnych do lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek 2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ), zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na zwolnienie z czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o pow. 57,48 m2 przynależnych do lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Nowy Rynek 2, najemców Panią Dorotę Olżyńską-Hołowiak i Pana Franciszka Olżyńskiego  Apteka „Zdrowie”.

§ 2


1. Ustalić okres zwolnienia z dokonywania opłat czynszu za najem pomieszczeń piwnicznych o których mowa w § 1 nie później niż do 31.12.2005 r.
2. W okresie zwolnienia z opłat czynszu najemca nie może korzystać z pomieszczeń, będących przedmiotem zwolnienia z czynszu.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 09:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 135
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji