Zarządzenie Nr 1472/04 z dnia 02 marca 2004r.
w sprawie wewnętrznej organizacji pracy Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta Płocka

Zarządzenie Nr 1472/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 marca 2004 roku


w sprawie wewnętrznej organizacji pracy Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta Płocka

Na podstawie  § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r.w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka - zarządzam:


§ 1

1.Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju (VP1) – Tomasz  Zdzisław Kolczyński - nadzoruje pion wymieniony w Załączniku Nr 4(2) Zarządzenia Nr 7/04  z dnia 20 stycznia 2004r.

2.Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych (VP2) – Dariusz Zawidzki – nadzoruje pion wymieniony w załączniku Nr 4(3) Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r.

3.Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznych (VP3) – Piotr Kubera - nadzoruje pion wymieniony w Załączniku Nr 4(4) Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r.

4.Sekretarz Miasta Płocka (SM)- Krystyna Kowalewska - nadzoruje pion wymieniony w załączniku Nr 4(5) Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r.

5.Skarbnik Miasta Płocka (SK) – Barbara Szurgocińska – nadzoruje pion wymieniony w załączniku Nr 4(6) Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 125/02  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06.12.2002r. w sprawie wewnętrznej organizacji pracy  Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 marca 2004, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 577
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji